Zakres działalności i wykonywanych prac: 

- instalacje wodno-kanalizacyjne;
- instalacje centralnego ogrzewania;
- instalacje gazowe i gazów płynnych;
- rurociągi z rur proizolowanych;
- kotłownie na olej i gaz;
- kotłownie na paliwa stałe: węgiel, miał, eko-groszek, pelet;
- przydomowe oczyszczalnie ścieków
- kolektory słoneczne